MAJSKA POVELJA SPORTSKOM SAVEZU NIŠA

Sportski savez Niša jedan je od dobitnika najvišeg priznanja Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Niša, Majske povelje sa zlatnom plaketom.

Kako je u obrazloženju navedeno, otvorena komunikazija i brojne zajedničke aktivnostii na promociji zajedničlkih aktivnosti Nišlija sa posebnim akcentom na rekraciji zaposlenih samo su pojačali utisak da se Gradsko veće Samostlnog sindikata i Sportski savez Niša nalaze na istom putu.

Video: 
See video

Baneri

Prijatelji